Certyfikaty Unia Celna

Certyfikacja produkcji na rynek Unii Celnej

Certyfikacja produkcji na terenie FR: jakie certyfikaty trzeba uzyskać przy imporcie produkcji do Rosji.

Certyfikacja produkcji w FR odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami jakości , a decydującym dokumentem będą: Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności, Świadectwo Państwowej Rejestracji, pożarowy certyfikat . Określić jaki z wymienionych dokumentów trzeba uzyskać można na podstawie opisania towaru, podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności i kodu celnym.

Należy zauważyć, że certyfikacja produktów w Rosji jest konieczna nie tylko do realizacji, ale także do celów odprawy celnej. Jeżeli produkt podlega certyfikacji, deklaracji lub rejestracji państwowej, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu, który jest przekazywany organom celnym.

Po utworzeniu unii celnej w ramach tej jednostki pojawił się alternatywny system zapewnienia jakości. Opracowano własny system norm jakości (przepisy techniczne) Unii Celnej. Teraz przedsiębiorstwa mogą uzyskać certyfikaty i deklaracje zgodności z tymi przepisami technicznymi. Oznacza to, że deklaracja lub certyfikat zgodności unii celnej otrzymany dla określonego rodzaju produktu będzie działał na terytorium państw członkowskich Unii Celnej. W takim przypadku stosuje się pojedynczy certyfikat lub deklarację zgodności.

Schematy certyfikacji produktów

Schematy certyfikacji pozwalają wydać ten lub inny dokument na różny okres - od roku do pięciu lat. Zgodnie z zatwierdzonymi programami certyfikaty mogą być wydawane producentowi lub firmie importera (sprzedającym) towarów. Zwykle certyfikaty są wydawane na produkcję seryjną. Korzystając z tego programu, produkty mogą być sprzedawane bez ograniczeń do czasu wygaśnięcia dokumentu. Ale jest też forma certyfikacji dla ograniczonej partii. Oznacza to, że certyfikat określa dokładną liczbę jednostek produkcji. Wydany certyfikat jest ważny tylko dla określonej partii towarów lub wyposażenia.

W celu uzyskania konsultacji, oraz wyceny procedury certyfikacji prosimy o kontakt pod numer telefonu komórkowego: 514-500-387 Lub e-mail: contact@rusconsult.eu

Nasze doświadczenie mówi wiele

Baltwis Idea w liczbach

12

Lat na rynku

70

Zadowolonych Klientów

700

Wydanych certyfikatów

W praktyce...

Jak rozpocząć współpracę

Rozpoczęcie współpracy jest bardzo proste. Wystarczy jeden telefon.
Poniżej prezentujemy całą procedurę..

01

Kontakt z nami

Telefoniczny lub mailowy, w którym ustalamy Państwa potrzeby i możliwości.

02

Przygotujemy ofertę

Przygotowujemy wstępną ofertę oraz możliwe warianty współpracy oraz kierunki rozwoju.

03

Ustalimy szczegóły

Doprecyzowujemy szczegóły, wyjaśniamy wątpliwości i ustalamy konkretne działania..

04

Zajmiemy się wszystkim

Rozpoczynamy współpracę, zajmując się wszystkimi ustalonymi kwestiami.