Uprzejmie informujemy, iż strona jest w trakcie aktualizacji związanej ze zmianą obowiązujących przepisów.

WITAMY NA STRONIE FIRMY BALTWIS IDEA SP. Z O.O.

Oferujemy Państwu usługi zakresie uzyskania certyfikatów na rynek wschodni. Pomagamy w skutecznym uzyskiwaniu refundacji poniesionych kosztów certyfikacji z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu RP.

Współpracujemy z firmami doradczymi ze wschodu, specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, co pozwala otrzymać rzetelne informacje na temat danego rynku, jak i przepisów prawno celnych. Wszystko co robimy na rynku wschodnim, robimy z myślą o naszych klientach. Dbamy i odpowiadamy za efekty naszej firmy.

O FIRMIE

BALTWIS Idea specjalizuje się w organizowaniu procesu certyfikacji w systemie GOST R, u polskich producentów eksportujących na rynek Unii Celnej -Rosja, Białoruś i Kazachstan, a także innych państw byłego ZSRR, a tworzących dziś Wspólny Obszar Gospodarczy.

czytaj więcej

CERTYFIKACJA

Od dnia 6 pazdziernika 2007 roku funkcjonuje UNIA CELNA między Rosją, Białorusią i Kazachstanem. Od 01 stycznia 2012 roku funkcjinuje Wspólny Obszar Gospodarczy, obejmujący na razie trzy w/w państwa, z planem rozszerzenia na pozostałe państwa, byłej republiki ZSRR.

czytaj więcej

DORADZTWO

Poza certyfikatami, oferujemy również doradztwo i pomoc w zakresie kilku dziedzin:
- usługi prawne
- usługi prawne
- obsługa językowaczytaj więcej